tiistai, huhtikuu 16, 2024

Tausta; projekti ”Neljä kylää ja yksi kaupunki”:

Valokuvaajat Kirmo Wilén, Markku Saiha, Kalervo Ojutkangas ja Hannele Fors ovat usean vuoden ajan kiertäneet dokumentoimassa kiinalaisen Hainanin saaren maalaiskylien elämää ja niiden rakennemuutosta Kiinan kasvaessa yhä vaikutusvaltaisemmaksi talousmahdiksi. Maalaiskylissä elämä jatkuu osittain perinteiseen tapaansa, mutta muutos on jo näkyvästi läsnä myös alueen pienimmissä kylissä. Kaupunkien uusien suurten liikekeskuksien mainosvaloissa loistavat tutut länsimaiset suuryritykset, kylien nuoret muuttavat opiskelun tai tehdastyön perässä kaupunkikeskittymiin, kyliin jäävän vanhemman sukupolven elintaso nousee nuorten lähettäessä rahaa kotikyliinsä. Perinteiset kylien pienet talot hylätään uusien modernimpien talojen noustessa kylien kupeeseen. Muutoksesta huolimatta kylien elämän tärkeinä pilareina ovat yhä perinteiseen agraarikulttuuriin liittyvät rituaalit ja juhlat. Kulttuurinen murros on kylissä selkeästi havaittavissa.

Projekti ”Neljä kylää ja yksi kaupunki” alkoi suomalaisten valokuvaajien ja Hainan Photography Assosiation valokuvaajien yhteistyöstä vuonna 2007. Suomalaiset kuvaajat ovat vierailleet kylissä Xinghui, Houpai, Lin Shi, Qu Kou, Yan Feng useaan kertaan vuosittain tutustuen kyläläisten elämään ja dokumentoiden sitä. Suunnitelman mukaan dokumentointia jatketaan vielä usean vuoden ajan. Materiaalista on tarkoitus tehdä myöhemmin laajempi näyttely ja mahdollisesti julkaisu. Projektin nykyvaiheeseen voi tutustua osoitteessa www.hainan.fi

Näyttely ”Peolpe in times” on projektin ja Hainan Documentary Photography Assosiation yhteistyön tulosta. ”Neljä kylää ja yksi kaupunki” on herättänyt Hainanissa laajaa huomioita ja kiinnostusta suomalaisten kuvaajien töihin. Hainanilaista yleisöä kiinnostaa niin se kuvamateriaali, jota kuvaajat ovat Hainanilla kuvanneet, kuin heidän kotimaassaan toteuttamansa kuvausprojektit.


Näyttelysuunnitelma ”People in times”:

Hainan Documentary Photography Assosiation on kutsunut kuvaajat Kirmo Wilén, Markku Saiha, Kalervo Ojutkangas ja Hannele Fors pitämään näyttelyn töistään Hainanin uudessa museossa Haikoussa marraskuussa 2012. Näyttelyssä kuvaajat esittävä osittain Hainanilla kuvattua materiaalia ja osittain omia laajempia dokumentointiprojektejaan Suomessa. Näyttelykokonaisuus on saanut nimen ”People in times” ja se kuvaa niin suomalaista kuin Hainanin saaren pikkukylien rakennemuutosta, jossa sama ilmiö toistuu: perinteinen elämänmuoto katoaa ja maaseutu tyhjenee nuoremmasta sukupolvesta. Perinteiselle työlle ei ole jatkajaa. Jokaisella kuvaajalla on omalle kokonaisuudelleen myös oma nimi.

Näyttelyn työt tulostetaan Suomessa, mutta pohjustetaan ja kehystetään Kiinassa. Hainanin museon näyttelyn jälkeen kokonaisuus ”People in times” kiertää Hainanin maakunnassa Hainan Documentary Photography Assosiation yhdistyksen organisoimana saaren suurimmissa kaupungeissa Haikoussa ja Sanyassa. Näyttelykierron lisäksi Hainan Documentary Photography Assosiation organisoi keskustelutilaisuuksia, joissa kuvaajat kertovat työstään.


”People in times” kokonaisuus sisältää:


Markku Saiha: Meri ilman kalastajaa / Sea without Fishermen

Merellinen rannikkokulttuuri on Suomen rannikolla perinteisessä muodossaan katoamassa. Pienkalastuksen loppumisen ja lisääntyvän vapaa-ajan rakentamisen seurauksena edustava osa rannikon kulttuuriperintöä on häviämässä. Rannikkomaisema muuttuu nopeasti ja yhä harvemmassa ovat ne kokonaisuudet, joissa vielä nähdään luontaisten elinkeinojen vaikutus ympäristöön alkuperäisessä muodossaan. Yhtä harvassa ovat merestä elantonsa saaneet ammattilaiset ja saariston ympärivuotiset asukkaat.

Olavi Meriluoto oli kalastaja seitsemännessä polvessa, ja hänen isosetänsä aloitti aikanaan Suomessa ajoverkkokalastuksen. Olavi asui kotitilallaan Porissa, Ahlaisten saariston Talloorassa koko elämänsä. Saiha kävi Olavin kanssa usein siikarääkissä, kuten paikallinen termi kuului, ja kuvasi vielä tuolloin arkista tapahtumaa. Nyt ajoverkkojen käyttö on kielletty, Olavi kalastelee taivaallisilla vesillä, ja meri on kalastajista tyhjä. Näistä kuvista tuli muutamassa vuodessa dokumentteja menneestä maailmasta, jossa luonnon ehdoilla toimiminen oli tärkeä osa rannikon elämää, ja kalaruoka saatiin lähivesistä.


Kirmo Wilén: How we see each other

Perinteisen länsimaalaisen näkemyksiä paikallisista asukkaista. Kuvattu luonnonvalossa ja henkilökuvat ilman kuvattavan ohjausta,. Useita henkilöitä kuvattu samassa ympäristössä monen vuoden ajan. Tavoitteena välittää ujous, uteliaisuus ja luottamus kuvissa.


Kalervo Ojutkangas: Kylässä viidellä vuosikymmenellä

Valokuvaaja Kalervo Ojutkangas ryhtyi 1970-luvun alussa kiertämään ja kuvaamaan pohjoissuomalaisia pientiloja. Suunnitelmissa oli kantaaottava yhteiskunnallinen kuvateos syrjäseutujen raatajista. Kuvaaja katseli kartasta rajaseutujen teiden päitä, ajeli talojen pihoille ja esitteli asiansa, pyysi saada kuvata. Harva kieltäytyi.
Kuvia kertyi, mutta kirja ei tuntunut valmistuvan. Tultiin 1980-luvulle, joka Kalervolla meni pitkälti maisemakuvaajana. Työkenttänä oli pohjoinen Suomi, ja vanhojen kyläilypaikkojen ohi ajaessaan hän vei kuvavedoksia niitä esittäville ihmisille ja kuvasi lisää.


Hannele Fors: At the Seaside in North and South – Eteläisen ja pohjoisen meren rannoilla.

Kuvasarja esittää kollaasinomaisesti otteita suomalaisesta ja hainanilaisesta elämästä meren rannoilla. Eteläinen Kiinanmeri ja Pohjanlahti toimivat yhdistävänä ja erottavana taustana kuvasarjassa, jossa pääosissa ovat paikalliset asukkaat, heidän arkipäivänsä ja sitä kautta heidän suhteensa mereen. Kuvasarja toteutetaan yhdistämällä perinteistä kiinalaista kalligrafian ja maisemamaalausten esittämistekniikoita dokumenttivalokuviin.