maanantai, helmikuu 26, 2024

Wilén on vieraillut Hainanin saarella muuta ryhmää ahkerammin. Hänen tavoitteenaan on ollut luoda luottamuksellinen suhde tapaamiinsa kyläläisiin ja kuvata heitä heidän arjessaan ja henkilökohtaisessa ympäristössään. Näin hän on pyrkinyt pääsemaan irti asemastaan länsimaisena turistina ja kohtaamaan kuvattavansa mahdollisimman neutraalilta pohjalta perinteistä länsimaista näkemystä välttäen. Aidon kontaktin saaminen kyläläisiin yhteisen kielen puuttuessa on vaatinut kekseliäisyyttä ja itsensä likoon asettamista.